Vota të pavlefshme 48.413, me kusht 27.757

Numri i fletëvotimeve të pavlefshme në zgjedhjet e 11 qershorit, del të jetë rreth 50 mijë vota. Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë procesimin e të

Numri i fletëvotimeve të pavlefshme në zgjedhjet e 11 qershorit, del të jetë rreth 50 mijë vota.

Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë procesimin e të dhënave të 2248 vendvotimeve nga 2490 sa janë gjithsej, apo 90.28%.

Numri i fletëvotimeve të vlefshme është 626.761, kurse numri i fletëvotimeve të pavlefshme është 48.413.

Ndërsa numri i zarfeve të fletëvotimeve me kusht në kutinë e votimit është 27.757.

COMMENTS