Vendosen flamujt kombëtar tek Lidhja Shqiptare e Prizrenit (Video)

Vendosen flamujt kombëtar tek Lidhja Shqiptare e Prizrenit (Video)

Lëvizja për Shqipëri të Bashkuar vendos flamujt kombëtar tek Lidhja Shqiptare e Prizrenit, së bashku me emrat e të gjitha qyteteve të Shqipërisë së Bashkuar.

Lëvizja për Shqipëri të Bashkuar vendos flamujt kombëtar tek Lidhja Shqiptare e Prizrenit, së bashku me emrat e të gjitha qyteteve të Shqipërisë së Bashkuar.

COMMENTS