Toka, dikur dhe tani (Foto)

Toka, dikur dhe tani (Foto)

Sa ka ndryshuar toka? Nëse i krahasoni disa foto të cilat janë në faqen e NASA-s, ju mund të shihni se si njerëzit kanë ndryshuar pamjen e botë

Sa ka ndryshuar toka?

Nëse i krahasoni disa foto të cilat janë në faqen e NASA-s, ju mund të shihni se si njerëzit kanë ndryshuar pamjen e botës përgjatë viteve.
Diferenca kohore mes këtyre imazheve fillon nga pesë dhe vazhdon deri në 100 vjet.

E pabesueshme!

Pedersen Glacier, Alaska. Verë, 1917 — verë, 2005.

Aral Sea, Central Asia. Gusht, 2000 — Gusht, 2014.

Lumi Oroville, Kaliforni. Qershor, 2010 — Gusht, 2016.

Carroll Glacier, Alaska. Gusht, 1906 — Shtator, 2003.

Lumi Powell, Arizona dhe Utah. Mars, 1999 — Maj, 2014.

Bear Glacier, Alaska. Qershor, 1909 — Gusht, 2005.

Forests in Rondonia, Brazil. Qershor, 1975 — Gusht, 2009.

McCarty Glacier, Alaska. Korrik, 1909 — Gusht, 2004.

Lumi Dasht, Pakistan, Gusht, 1999 — Qershor, 2011.

Malet Matterhorn në Alpe, mes Zvicrës and Italisë. Gusht, 1960 — Gusht, 2005.

Mabira, Uganda. Nëntor, 2001 — Janar, 2006.

Toboggan Glacier, Alaska. Korrik, 1909 — Shtator, 2000.

Great Man-Made River, Libya, Prill, 1987 — Prill, 2010

Qori Kalis Glacier, Peru. Korrik, 1978 — Korrik, 2011.

Lumi Mar Chiquita, Argjentinë. Korrik, 1998. — Shtator, 2011.

Muir Glacier, Alaska. Gusht 1941 — Gusht, 2004.

Uruguay Forests, Mars 1975 — Shkurt, 2009

COMMENTS