Të rinjtë sirianë ‘rimarrin’ kontrollin e gërmadhave (Video)

Të rinjtë sirianë ‘rimarrin’ kontrollin e gërmadhave (Video)

Kampusi Packard Bunkeri bërthamor që ruan filmat dhe muzikën (Video)
Në Australi humbasin 30% e koraleve (Video)

COMMENTS