Surface Phone, kompatibil me HoloLens dhe realitetin virtual (Video)

Surface Phone, kompatibil me HoloLens dhe realitetin virtual (Video)

Edhe me bateri të zbrazur, veturat elektrike do të mund të lëvizin (Video)
3 edicione lajmesh në ZICO TV, në bashkëpunim me PA RROTLLA (Video)

Surface Phone është një mini-kompjuter që mund të vendoset në xhepin tuaj.

I fuqizuar nga Continum, telefoni mund të transformohet në kompjuter desktop nëse bashkohet me një tastierë dhe ekran, përderisa ekrani i ndjeshëm në prekje shfrytëzohet si ‘touchpad’.

COMMENTS