Surface Phone, kompatibil me HoloLens dhe realitetin virtual (Video)

Surface Phone është një mini-kompjuter që mund të vendoset në xhepin tuaj. I fuqizuar nga Continum, telefoni mund të transformohet në kompjuter desktop nëse bashkohet me një tastierë dhe ekran, përderisa ekrani i ndjeshëm në prekje shfrytëzohet si ‘touchpad’.

Surface Phone është një mini-kompjuter që mund të vendoset në xhepin tuaj.

I fuqizuar nga Continum, telefoni mund të transformohet në kompjuter desktop nëse bashkohet me një tastierë dhe ekran, përderisa ekrani i ndjeshëm në prekje shfrytëzohet si ‘touchpad’.

COMMENTS