Shtëpia me rrota (Video)

Shtëpia me rrota (Video)

Muzeu i ‘selfie’ ve në Los Angeles (Video)
E zhdukur për 42 vjet është gjetur e gjallë, por gruaja tashmë kishte humbur kujtesën

COMMENTS