Shkëmbinjtë misteriozë (Video)

Shkëmbinjtë misteriozë (Video)

Në ndihmë të balenës (Video)
Dubai tashmë me policë robotë (Video)

Në pjesën veriore të Maleve Urale në Rusi, në majë të një kodrine, fshehen shtatë shkëmbinj misteriozë. Prejardhja dhe qëllimi jo i qartë i këtyre shkëmbinjëve, të cilët e arrinë lartësinë 30-42 metra, i bëjnë ata edhe më të mistershëm dhe e zgjojnë edhe më shumë kërrshërinë e njerëzve.

COMMENTS