Shape of Water filmi më i mirë në Oscar 90 (Video)

Shape of Water filmi më i mirë në Oscar 90 (Video)

Ndërprerja e bisedimeve nga ana e Beogradit, veprim i gabuar
Minarja në mes të liqenit të ngrirë (Video)

COMMENTS