Ses Fonts Ufanes, një mrekulli unikate hidrologjike (Video)

Ses Fonts Ufanes, një mrekulli unikate hidrologjike (Video)

Kokoshkat sjellin dobi shëndetësore (Video)
Çka ju pret nëse i prishni gjumin një pande? (Video)

Në pyllin Campanet, në Spanjë, gjendet një mrekulli unikate hidrologjike, që lajmërohet pas shirave të rrëmbyeshme ‘gejziri i rrafshët’, që shfaqet herë pas here dhe duket sikur një lumë i zakonshëm për t’u zhdukur më pastaj pa gjurmë.

COMMENTS