Shibam është qytet i lashtë, i pari në botë i cili ka pasur ndërtesa me pamje dhe funksionalitet të cilat ngjasojnë mjaft me ndërtesat e sotme.

Për herë të parë është përmendur në shekullin III para erës sonë, kur ka qenë kryeqytet i Mbretërisë Hadramaute.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *