Qeveria ndanë mjete financiare për delegatët e vitit 1990

Qeveria ndanë mjete financiare për delegatët e vitit 1990

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur ka miratuar propozim-vendimin për kompensimin financiar për delegatët e legjislaturës së vitit 1990. Minis

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur ka miratuar propozim-vendimin për kompensimin financiar për delegatët e legjislaturës së vitit 1990.

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica tha se do të ndahet një shumë prej 300 mijë euro për 111 delegatë.

‘Mjetet e financiare janë 300 mijë euro. Objektivi është që delegatëve të vitit 1990, pra 111 delegatë, ta gëzojnë këtë të drejtë. Shuma prej 300 mijë euro do të ndahet proporcionalisht për 111 delegat. Me aprovimin e këtij vendimi përmbushet kompensimi financiar për delegatët e vitit 1990’, tha ai.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj tha se me këtë po e përmbushin një obligim moral.

‘E kemi pasur obligim moral dhe po e përmbushim këtë të drejtë të mohuar gjatë’, tha ai.

Këta 111 delegatë më 1990 shpallën Deklaratën Kushtetuese (2 Korrik 1990) dhe Kushtetutën e Kaçanikut (7 Shtator 1990), akte që i paraprinë Pavarësisë së Kosovës. Me këto ndërmarrje ata demonstruan patriotizmin, guximin dhe gatishmërinë për të sakrifikuar për të ardhmen e vendit dhe të popullit.

COMMENTS