Projekt-udhëzim që siguron të drejtat e grave në pronë

Projekt-udhëzim që siguron të drejtat e grave në pronë

Qeveria e Kosovës ka miratuar Projekt-udhëzimin administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ për masat e veçanta në regjistri

Qeveria e Kosovës ka miratuar Projekt-udhëzimin administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ për masat e veçanta në regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve.

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj, ka thënë se miratimi i këtij udhëzimi krijon mundësi stimuluese që pronat të regjistrohen edhe në emër të grave, në mënyrë që edhe ato të jenë pronare.

COMMENTS