Policëve u bie të fikët në Kanada (Video)

Policëve u bie të fikët në Kanada (Video)

Ministri Todosijeviq do përshtatjen e ligjeve të Kosovës për AKS-në
Miratohet në parim Projektkodi Penal i Kosovës

COMMENTS