Përse mostra e gjakut merret nga gishti i katërt

Përse mostra e gjakut merret nga gishti i katërt

E keni bërë ndonjëherë këtë pyetje përse gjithmonë na 'therin' mu këtë gisht? Kur japim gjakun nga gishti për të bërë analiza, pothuajse gjithm

E keni bërë ndonjëherë këtë pyetje përse gjithmonë na ‘therin’ mu këtë gisht?

Kur japim gjakun nga gishti për të bërë analiza, pothuajse gjithmonë na therin në gishtin e katërt.

Nëse ndonjëherë keni pyetur përse ndodh kështu, përgjigjja është kjo: Gishti i madh dhe gishti i vogël janë shumë më mirë të lidhur me nyjën e shuplakës sesa gishtat e tjerë.

Kjo do të thotë që, teorikisht, infeksioni i gishtit të madh dhe i gishtit të vogël mund të përhapet më shpejt ‘sipër’ dhe do të përfshijë dorën.

Për këtë shkak gjaku përgjithësisht merret nga cilido gisht, pos nga gishti i madh dhe gishti i vogël.

Mirëpo, në mollëzën e gishtit të katërt kryesisht ka diç më pak receptorë për dhembje, andaj ‘therja’ është më pak e pakëndshme.

Pos kësaj, këtë gisht e përdorim më rrallë se gishtat e tjerë, andaj edhe lëkura në të është më e hollë.

Dhe pikërisht për këtë shkak edhe vraga e vogël në këtë gisht shërohet më shpejt sesa në gishtat e tjerë.

COMMENTS