Për tri vjet, 31 milionë euro për mirëmbajte të rrugëve

Për tri vjet, 31 milionë euro për mirëmbajte të rrugëve

A u shpenzuan kot 235 mijë euro për informimin e qytetarëve se si duhej të votonin?
Milaim Zeka tregon informacione shtesë për rastin e Ramush Haradinajt (Video)

Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar raportin e auditimit të performancës ‘Menaxhimi i procesit të prokurimit për mirëmbajtjen e rrugëve’.

Ky raport përmban informata lidhur me proceset e prokurimit dhe sa është arritur qëllimi për mirëmbajtjen e rrugëve.

Gjatë periudhës kohore 2013 -2015, institucionet publike në nivel kombëtar, kishin shpenzuar mbi 31 milionë euro për mirëmbajtje të rrugëve.

Auditimi është fokusuar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Komunën e Prishtinës, si shpenzuesit më të mëdhenj për mirëmbajtje të rrugëve në nivel kombëtar.

COMMENTS