Për tri vjet, 31 milionë euro për mirëmbajte të rrugëve

Për tri vjet, 31 milionë euro për mirëmbajte të rrugëve

Feja Islame ‘po rritet më shpejt se çdo fe tjetër’ në botë
Studenti nga Kosova që po arrin të bëj ndryshime në SHBA (Foto/Video)

Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar raportin e auditimit të performancës ‘Menaxhimi i procesit të prokurimit për mirëmbajtjen e rrugëve’.

Ky raport përmban informata lidhur me proceset e prokurimit dhe sa është arritur qëllimi për mirëmbajtjen e rrugëve.

Gjatë periudhës kohore 2013 -2015, institucionet publike në nivel kombëtar, kishin shpenzuar mbi 31 milionë euro për mirëmbajtje të rrugëve.

Auditimi është fokusuar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Komunën e Prishtinës, si shpenzuesit më të mëdhenj për mirëmbajtje të rrugëve në nivel kombëtar.

COMMENTS