Në Angli votohet me laps (Video)

Në Angli votohet me laps (Video)

Kreativiteti i Vivi Mac, arti i pabesueshëm me lëngje të derdhura (Video)
Shtatë ditë brenda një guri (Video)

Nëse në Kosovë jemi mësuar që t’i kryejmë votimet me përdorimin e stilolapsit, kjo storie tregon një mënyrë tjetër të votimit.

Në Angli përdoret lapsi.

Përdorimi i lapsit ose stilolapsit nuk është i specifikuar në legjislacion. Në Angli, lapsat janë përdorur për arsye historike dhe praktike.

COMMENTS