Naipidiav më i madh se Londra, por shumë pak banorë (Video)

Google thotë se sipërfaqja e Londrës është e madhe 1569 km2, ndërsa Naipidiav, kryeqyteti i Birmanisë është 7504 km2. Sipas të dhënave zyrtare popu

Google thotë se sipërfaqja e Londrës është e madhe 1569 km2, ndërsa Naipidiav, kryeqyteti i Birmanisë është 7504 km2.

Sipas të dhënave zyrtare popullsia e Naipidiav është 924.608, ndërsa në 2016 popullsia e Londrës ka qenë 8.63 milionë banor.

Pra kryqyteti i Birmanisë ka një popullsi 9 herë më të vogël se Londra, kurse përmasat e tij janë më të mëdha.

COMMENTS