Me çka janë të pajisura rezidencat luksoze të liderëve botërorë? (Video)

Të gjithë kemi dëgjuar për Shtëpinë e Bardhë, por ku jetojnë pjesa tjetër e liderëve të botës? Nuk është surprizë tashmë, që njerëzit më të fuqishëm të botës jetojnë në rezidenca luksoze, të përshtatshme për pozicionet e tyre.

Të gjithë kemi dëgjuar për Shtëpinë e Bardhë, por ku jetojnë pjesa tjetër e liderëve të botës?

Nuk është surprizë tashmë, që njerëzit më të fuqishëm të botës jetojnë në rezidenca luksoze, të përshtatshme për pozicionet e tyre.

COMMENTS