Kryesia sot vendos për vazhdimin e seancave të papërfunduara dhe cakton një të re

Kryesia sot vendos për vazhdimin e seancave të papërfunduara dhe cakton një të re

Sot Kryesia e Kuvendit të Kosovës, ka thirrur mbledhjen e saj me kryetarët e grupeve parlamentare, për të vendosur rreth vazhdimit të mbledhjeve të pë

Sot Kryesia e Kuvendit të Kosovës, ka thirrur mbledhjen e saj me kryetarët e grupeve parlamentare, për të vendosur rreth vazhdimit të mbledhjeve të përfunduara gjatë prillit dhe në maj, e po ashtu, sipas paralajmërimit do të vendoset edhe për caktimin e një seance të re.

Kjo mbledhje do të mbahet në orën 11, ndërsa do të ketë në rend të ditës:

Rendi i ditës

Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme të Kryesisë së Kuvendit.

2. Vazhdimi i seancës plenare me pikat e papërfunduara më 16, 17, 18, 20 dhe 26 prill 2018:

Votimi i Projektligjit nr. 06/L-061 për Ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë mbi transferimin e personave të dënuar,

Votimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për emërimin e gjashtë (6) anëtarëve të Bordit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit,

Votimi i Propozim-Rezolutës nga Debati parlamentar, në lidhje me korrupsionin si kriter për liberalizim të vizave,

Votimi i rekomandimeve nga Debati parlamentar, në lidhje me sigurinë e fëmijëve në përdorimin e internetit në Kosovë,

Votimi i rekomandimeve nga Interpelanca, në lidhje me reduktimet e ashpra të furnizimit me energji elektrike dhe situatën në sektorin e energjisë,

Votimi i rekomandimeve nga debati parlamentar në lidhje me Raportin e Progresit për Republikën e Kosovës,

Interpelanca e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në lidhje me vendimin e Qeverisë së Kosovës nr.02/34, të datës 05.03.2018, për ndarjen e mjeteve financiare në shumën prej një milion euro për KOSTT-in për mbulimin e shpenzimeve të furnizimit me energji elektrike të katër komunave në veri të Kosovës,

Interpelanca e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupi Parlamentar ‘Deputetët e Pavarur’, në lidhje me nënshkrimin e marrëveshjes komerciale ndërmjet kompanisë ‘Contour Global’ dhe Qeverisë së Kosovës për projektin e Termocentralit ‘Kosova e Re’ të nënshkruar me 20 dhjetor 2017,

Interpelanca e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar në institucionet dhe zyrtarët e lartë të Republikës së Kosovës.

3. Vazhdimi i seancës plenare me pikat e papërfunduara më 3 maj 2018:

Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë për Ekstradim,

Propozimi i Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje për shkarkimin e nënkryetares së Kuvendit, znj. Aida Dërguti,

Votimi për Formimin e Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me shpenzimet për lobim nga ana e Presidencës dhe Qeverisë të Republikës së Kosovës.

4. Përgatitjet për seancë plenare të radhës:

1.Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

2.Koha për pyetje parlamentare,

3.Shqyrtimi i Vendimit të Presidentit të Republikës së Kosovës për kthimin e Ligjit nr. 06/L-016 për shoqëritë tregtare,

4.Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Amnistinë,

5.Shqyrtimi i parë i Projektligji për Statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99,

6.Shqyrtimi i Programit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (PKZMSA) 2018-2022,

7.Shqyrtimi i Strategjisë shtetërore të ujërave në Kosovë 2017-2036,

8.Shqyrtimi i Planit të veprimit për biodiversitetin 2016-2020,

9.Shqyrtimi i Raportit vjetor të Zyrës së Rregullatorit për Energji për vitin 2017,

10.Shqyrtimi i Raportit vjetor të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2017,

11.Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë për ndihmë juridike falas për vitin 2017,​

12.Propozimi i Grupit Parlamentar të AAK-së për zëvendësimin e anëtarëve në komisionet parlamentare.

5. Shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave.

Seancat e Kuvendit vazhdojnë të mos përfundojnë, thuaja asnjëherë, për mungesë të deputetëve.

COMMENTS