Këto ilustrime tregojnë sa e ka ndryshuar interneti jetën tonë (Foto)

Këto ilustrime tregojnë sa e ka ndryshuar interneti jetën tonë (Foto)

Asnjëri prej nesh kurrë nuk duhet t’i dorëzohet panikut. Jeta reale padyshim se është ende atje jashtë, pavarësisht rolit të madh që luan inter

Asnjëri prej nesh kurrë nuk duhet t’i dorëzohet panikut.

Jeta reale padyshim se është ende atje jashtë, pavarësisht rolit të madh që luan interneti në jetën moderne.

Teknologjia është vetëm një pjesë e jetës sonë.

Megjithatë, është qesharake të mendoni për qindra gjëra të vogla që kanë ndryshuar sjelljen tonë.

prej tyre. Sa nga to i njihni?

COMMENTS