Këshilla se si ta ruani kujtesën derisa plakeni (Video)

Këshilla se si ta ruani kujtesën derisa plakeni (Video)

Ministri Todosijeviq do përshtatjen e ligjeve të Kosovës për AKS-në
Miratohet në parim Projektkodi Penal i Kosovës

COMMENTS