Katastrofat e vitit 2016 (Video)

Katastrofat e vitit 2016 (Video)

10 persona të përçmuar, që pastaj u bënë dikushi (Video)
Shkrini kilogramët dhe mbroni shëndetin e përgjithshëm (Video)

Katastrofat natyrale dhe shkatërrimet e krijuara nga njeriu në botë kanë regjistruar dëme ekonomike me vlerë prej 175 miliardë dollarë në vitin 2016, ose dy herë më shumë se në vitin 2015 (94 miliardë dollarë), sipas studimit vjetor të SIGMA të publikuar nga agjencia zvicerane e sigurimeve ‘Swiss Re’.

COMMENTS