Katastrofat e vitit 2016 (Video)

Katastrofat e vitit 2016 (Video)

Vendet e mallkuara, këto janë më të çuditshmet në botë (Video)
Shqiptarët, popull me moshë të re (Video)

Katastrofat natyrale dhe shkatërrimet e krijuara nga njeriu në botë kanë regjistruar dëme ekonomike me vlerë prej 175 miliardë dollarë në vitin 2016, ose dy herë më shumë se në vitin 2015 (94 miliardë dollarë), sipas studimit vjetor të SIGMA të publikuar nga agjencia zvicerane e sigurimeve ‘Swiss Re’.

COMMENTS