‘Hermitage’ në Shën Peterburg, muzeu shtrihet nëpër gjashtë ndërtesa (Video)

‘Hermitage’ në Shën Peterburg, muzeu shtrihet nëpër gjashtë ndërtesa (Video)

Ndërtesa më e vjetër prej druri, ajo ende qëndron në këmbë (Video)
Kanali i Panamasë mrekullia moderne e ndërtuar nga njeriu (Video)

COMMENTS