Gjykata Supreme refuzon ankesat e PDK-së në Prizren e Klinë

Gjykata Supreme refuzon ankesat e PDK-së në Prizren e Klinë

‘NATO do të qëndrojë në Kosovë shumë vite, ndoshta edhe më gjatë’
S’ka kuorum, dështon mbledhja e Komisionit për Zhvillim Ekonimik

Gjykata Supreme ka vendosur sot lidhur me dy nga katër ankesat e subjekteve politike, përkatësisht lidhur me ankesën e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), dega në Prizren, dhe ankesën e të njëjtit subjekt politik, dega në Klinë, të paraqitura kundër vendimeve të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP).

· Kolegji i Gjykatës Supreme e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e PDK-së, dega në Prizren, të paraqitur kundër vendimit të PZAP-së.

· Po ashtu, Kolegji i Gjykatës Supreme e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e PDK-së, dega në Klinë.

COMMENTS