Gjakova me shkurorëzime masive

Në tre muajt e kaluar, qershor, korrik dhe gusht në Gjakovë janë shkurorëzuar rreth 290 qifte. Ky numër është i lartë në krahasim me numrin e banorëve

Në tre muajt e kaluar, qershor, korrik dhe gusht në Gjakovë janë shkurorëzuar rreth 290 qifte. Ky numër është i lartë në krahasim me numrin e banorëve të kësaj komune.

‘Në qershor ishin 70, në muajin korrik 120 kurse në muajin gusht 100 kurorëzime’, ka njoftuar zyra e ofiqarisë në Gjakovë.

Shumica e shkurorëzimeve janë bërë me marrëveshje mes palëve pasi në këto raste procedura është më e shpejtë.

Dyshohet se një numër i madh i shkurorëzimeve është bërë për shkak të lidhjes së martesave për dokumente në shtetet e perendimit.

COMMENTS