Fillon mbledhja e Kryesisë së Kuvendit

Fillon mbledhja e Kryesisë së Kuvendit

Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli ka filluar mbledhjen me kryesinë, ku po marrin pjesë shefat e grupeve parlamentare. Në këtë mbledhje do të diskut

Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli ka filluar mbledhjen me kryesinë, ku po marrin pjesë shefat e grupeve parlamentare.

Në këtë mbledhje do të diskutohet për përgatitjet për seancën e radhës, ndërkaq këto janë pikat e rendit të ditës:

1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme,

2. Përgatitjet për seancë plenare:

1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

2. Koha për pyetje parlamentare,

3. Miratimi i procesverbaleve nga Seancat e mëparshme,

4. Interpelanca e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, në lidhje me reduktimet e ashpra të furnizimit me energji elektrike dhe situatën në sektorin e energjisë,

5. Interpelanca e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në lidhje me vendimin e Qeverisë së Kosovës nr.02/34, të datës 05.03.2018, për ndarjen e mjeteve financiare në shumën prej një milion euro për KOSTT-in për mbulimin e shpenzimeve të furnizimit me energji elektrike të katër komunave në veri të Kosovës,

6. Interpelanca e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupi Parlamentar ‘Deputetët e Pavarur’, në lidhje me nënshkrimin e marrëveshjes komerciale ndërmjet kompanisë ‘Contour Global’ dhe Qeverisë së Kosovës për projektin e Termocentralit ‘Kosova e Re’ të nënshkruar me 20 dhjetor 2017,

7.Interpelanca e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar në institucionet dhe zyrtarët e lartë të Republikës së Kosovës,

8. Interpelanca e ministrit të Shëndetësisë, z. Uran Ismajli, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, në lidhje me Sistemin informativ shëndetësor dhe sigurimet shëndetësore publike dhe private në Republikën e Kosovës,

9. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-061 për Ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë mbi transferimin e personave të dënuar,

10.Shqyrtimi i parë i Projektligjit për gjykatat,

11.Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës,

12.Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës,

13.Shqyrtimi i parë i Projektligjit për veprimtaritë hidrometeorologjike,

14.Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-036 për statistikat zyrtare të Republikës së Kosovës,

15.Shqyrtimi i parë i Projektligjit për këshillin e pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës,

16.Shqyrtimi i Raportit të operatorit të sistemit, transmisionit dhe tregut-KOSTT sh. a,

17.Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për emërimin e gjashtë (6) anëtarëve të Bordit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit,

18.Zgjedhja e drejtorit të Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës,

19.Zgjedhja e tre (3) anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Mediave,

20.Propozimi i Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje dhe i Grupit të “Deputetëve të Pavarur” për kryesimin e komisioneve parlamentare, si dhe përfaqësimin e tyre në komisionet parlamentare,

21.Formimi i Komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e dy (2) anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Mediave.

3. Shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave.

COMMENTS