Fenomeni i rrallë natyror (Video)

Ndërtesa të bukura nga xhami (Video)
Burimet më atraktive të ujit të nxehtë (Video)

Banorët e Cape Town, një nga tri qytetet kryesore të Afrikës së Jugut, në gusht te vitit 2008, patën mundësinë që ta shohin për së afërmi një nga fenomenet jashtëzakonisht të rralla natyrore të quajtur ‘shkuma e detit’.

COMMENTS