Dy burra dënohen me 13 vjet burgim për vrasje të vëllait

Dy burra dënohen me 13 vjet burgim për vrasje të vëllait

Gjykata Themelore e Prizrenit përmes një komunikate për media bën të ditur se ka dënuar me një 11 vjet burgim të dyshuarin SH.L me dyshimin se ka vrar

Gjykata Themelore e Prizrenit përmes një komunikate për media bën të ditur se ka dënuar me një 11 vjet burgim të dyshuarin SH.L me dyshimin se ka vrarë vëllanë e tij më 2015, kurse i dyshuari H.L është liruar nga akuza për vrasje, por është dënuar me 2 vjet burgim për armëmbajtje pa leje.

‘I akuzuari i parë me iniciale SH.L. nga fshati Krajk Komuna e Prizrenit, gjykata e ka shpallur fajtor për shkak se ka kryer veprat penale vrasje e rëndë nga neni 179 parag.1nënp.1.11 të KPRK-së me dashje eventuale dhe i ka shqiptuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 10(dhjetë) vjetëve, dhe veprës penale armëmbajtje pa leje nga neni 374 par.1 të KP dhe dënohet me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy)viteve. Gjykata në kuptim të nenit 80 par.1 të KP bëhet bashkimi i dënimeve, ashtu që ndaj të akuzuarit SH.L. gjykata shqiptoi DËNIMIN UNIK në kohëzgjatje prej 11 (njëmbëdhjetë) vite, në të cilën dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim’, thuhet në komunikatë.

Më tutje në komunikatë thuhet se, ‘i akuzuari i dytë me iniciale H.L. nga Prizreni lagja ‘Tusus’ gjykata e ka liruar nga akuza e parë për veprën penale të vrasjes së rëndë pasi i njëjti ka vepruar në mbrojtje të nevojshme ndërsa për veprën penale armëmbajtje pa leje dënohet me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve në të cilën dënim do t’i llogaritet koha e kaluar në paraburgim’.

Ndërsa ndaj të akuzuarve me iniciale H.L.; I.L dhe SH.L. që të gjithë nga fshati Krajk, Komuna e Prizrenit, të cilët akuzohen për vepër penale pjesëmarrje në rrahje nga neni 190 para.1 të KP në përfundim të shqyrtimit gjyqësor prokurori heq dorë nga akuza.

SH.L gjithashtu është gjobitur me 500 euro.

‘I akuzuari me iniciale SH.L. nga fshati Krajk Komuna e Prizrenit, i cili akuzohet për vepër penale armëmbajtje pa leje nga neni 374 parg.1.të KP-së , me pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestar, i njëjti dënohet me gjobë në shumën prej 500 (pesëqind)euro, si dhe dënimin plotësues, konfiskimi i armës automatike të tipit ‘Type – 54”, thuhet në komunikatë.

Gjykata thotë se këto dënime janë dhënë, ‘sepse me datën 31.08.2015, rreth orës 14:35 minuta, në fshatin Krajk – Komuna e Prizrenit ,me dashje direkte dhe paramendim, ndërmarrin veprim me përdorim të armëve të zjarrit duke e privuar nga jeta vëllanë e tyre – tani të ndjerin K.L, në atë mënyrë që si pasoj e mosmarrëveshjeve të mëhershme familjare si dhe konfliktit verbal në mes vete të ditës kritike, lidhur me kalimin e automjeteve të dasmorëve nëpër rrugën e tyre të përbashkët, në një moment fillon konflikti i armatosur në mes të akuzuarve dhe të ndjerit K.L. me ç’rast i ndjeri shtënë në të akuzuarin me armë – pistoletë, duke i plagosur të akuzuarit, në atë moment i akuzuari SH.L. nxjerr pistoletën nga brezi – pistoletën e tipit ,’Cervenazastava 99′ dhe shtënë në të ndjerin K.L. nga një distancë rrethe 2-4 m, të cilin e godet disa herë në trup e njëkohësisht edhe i akuzuari H.L. shtënë disa herë në të ndjerin nga një distancë e afërt rreth 3-4 m, me pistoletën e tipit ,,M57,,. Pas këtyre veprimeve i akuzuari Sh.L. shtënë një herë me pistoletën e tij nga një distancë e afërt rreth 2-3 m, edhe në të dëmtuarin Flamur, të cilën e godet duke i shkaktuar dëmtime ë rënda shëndetësore. Këso dore kryen veprën penale të vrasjes së rëndë nga neni 179 par.1 pika 11 lidhur me nenin 18 par.2 të KPRK-së’.

COMMENTS