Drop, eko-hoteli i lëvizshëm (Video)

Larja e rrobave me biçikletë për vetëm 10 minuta (Video)
Në ditët me shi…(Foto)

DROP është hotel i lëvizshëm me formë organizike, i projektuar nga kompania in-Tenta që të vendoset në ambiente dhe terrene të ndryshme në natyrë.

Hoteli është një konstruksion prej çeliku dhe druri, i cili montohet në atë mënyrë që të shmanget kontakti me tokën duke iu përshtatur kështu çfarëdo terreni.

COMMENTS