Arkitektët për shoqërinë! (Video)

Ata po punojnë për të zgjidhur krizën e refugjatëve Këto shtëpi janë duke u krijuar nga arkitektët për të ndihmuar në zgjidhjen për krizën e refugjatëve. Shtëpitë kanë një kosto të ulët dhe ndërtimi i tyre është i thjeshtë.

Ata po punojnë për të zgjidhur krizën e refugjatëve

Këto shtëpi janë duke u krijuar nga arkitektët për të ndihmuar në zgjidhjen për krizën e refugjatëve.
Shtëpitë kanë një kosto të ulët dhe ndërtimi i tyre është i thjeshtë.

COMMENTS