75% e trafikut në internet do të vijë nga telefonat më 2017

Apple nuk heq dorë nga Mac Mini
‘Eat 24’, roboti që ua sjell ushqimin në shtëpi (Video)

Vitin që vjen tre të katërtat e trafikut global të internetit do të vijnë nga pajisjet mobile, parashikon Zenith.

Edhepse përdorimi i internetit është duke u orientuar me të madhe në pajisje mobile, 75% është pjesëmarrje e madhe duke pasur parasysh numrin e lartë të laptopëve dhe desktopëve që përdoren.

Sipas Zenith, përdorimi i internetit nga pajisjet mobile është rritur shumë në vitet e fundit.

Në 2012, telefonat dhe tabletët kanë përfaqësuar 40% të qasjes globale në internet.

Këtë vit, ky numër është rritur në 68% ndërsa sipas parashikimeve të Zenith deri në 2018, 79% e përdorimit të internetit do të ndodhë në pajisjet mobile.

Në Spanjë, shtetin me përdorimin më të lartë të internetit nga telefonat, pjesëmarrja e mobilëve në konsumin e internetit tashmë është në 85%.

Me rritjen e përqendrimit të internetit nga telefonat dhe pajisjet tjera mobile, do të rriten edhe reklamat mobile. Sipas Zenith, 60% e marketingut global në 2018 do të vijë nga telefonat.

COMMENTS